Arcydzieła literatury, Literatura polska

Sklepy cynamonowe – zbiór opowiadań

Sklepy cynamonowe Brunona Schulza to jeden z najbardziej oryginalnych zbiorów opowiadań, jakie powstały w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a jednocześnie wydawniczy debiut autora. Po raz pierwszy opublikowane w 1934 roku, dzięki wstawiennictwie znanej pisarki-Zofii Nałkowskiej.

Pochodzenie tytułu

Tytuł zbioru opowiadań to jednocześnie nazwa miejsca, w którym toczą się główne losy bohaterów. Sklepy te usytuowane są w centralnej części miasteczka, którą zamieszkuje główny bohater-narrator utworu, Józef.

Fabuła

W zbiorze zawarta została historia rodziny kupieckiej, pochodzącej z małego, galicyjskiego miasteczka. Miasteczko to jest niezwykle podobne do Drohobycza-rodzinnego miasta pisarza. Opowiadania te, mają niezwykle charakterystyczny dla Schulza sposób obrazowania-wizyjny, oniryczny, co sprawia, że posiadają one walory mityczne. Jedna z najważniejszych postaci „Sklepów cynamonowych” to Ojciec, głowa rodziny, kupiec posiadający sklep z tekstyliami, ale także szalony eksperymentator, posiadający nadludzkie zdolności, żyjący na pograniczu życia i śmierci. Narratorem opowiadań jest zaś Józef-młody chłopiec, którego postać przypomina samego Schulza.

Język utworu

Język Schulza jest niezwykle bogaty, obrazowy, pełen barwnych metafor. Używa on także wielu słów obcych, staroświeckich oraz terminów naukowych. Stosuje również często zdania wielokrotnie złożone.

Tytuły opowiadań w zbiorze „Sklepy Cynamonowe”

-Sierpień

-Nawiedzenie

-Ptaki

-Manekiny

-Traktat o manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju

-Traktat o manekinach. Ciąg dalszy

-Traktat o manekinach. Dokończenie

-Nemrod

-Pan

-Pan Karol

-Sklepy cynamonowe

-Ulica Krokodyli

-Karakony

-Wichura

-Noc wielkiego sezonu

Bruno Schulz

Urodzony 12 lipca 1892 roku w Drohobyczu, niewielkim miasteczku znajdującym się na Ukrainie. Był wybitnym pisarzem, malarzem, rysownikiem oraz grafikiem. Rzadko opuszczał swoje rodzinne miasto i uważał je za „centrum świata”. Był niezwykle wnikliwym obserwatorem, co znajduje odzwierciedlenie na kartach jego opowiadań. Wydał dwa tomy opowiadań- „Sklepy cynamonowe” oraz „Sanatorium pod Klepsydrą”, a także zespół listów, który opublikowany został w „Księdze listów”. Przyjaźnił się z wybitną pisarką-Zofią Nałkowską, która miała swój duży udział w wydaniu „Sklepów cynamonowych”. Dzięki swojemu barwnemu językowi, pełnemu anachronizmów, regionalizmów i metafor, zdobył rzeszę fanów na całym świecie. Zanim zaczął swoją karierę pisarza, z powodzeniem uprawiał twórczość plastyczną-około 1920 roku wykonał serię rycin o tematyce sadomasochistycznej „Xięga Bałwochwalcza”. Opracował także ilustracje do pierwszej edycji Ferdydurke (1938) Witolda Gombrowicza. 19 listopada 1942 roku, Schulz został zastrzelony przez jednego z gestapowców na ulicy Drohobycza.